Zajímavá místa v okolí

Obec Chýše

Jen asi 4 km od naší farmy se nachází obec Chyše s nově zrekonstruovaným zámkem a zámeckým pivovarem. Na zámku v Chýši během svého života krátce pobýval jako vychovatel spisovatel Karel Čapek a tento jeho pobyt se promítnul do několika jeho děl. Dnes je mu zde věnovaná část expozice. Zámek s rozlehlou zámeckou zahradou je dnes oblíbeným turistickým cílem, ale i místem pro svatební obřad.

Přírodní park Horní Střela

Naše farma se nachází přímo v tomto národním parku. Park leží v geomorfologicky členitém, převážně lesnatém, terénu Rabštejnské pahorkatiny a Žihelské brázdy.

Zahrnuje hluboké údolí říčky Střely, jejích přítoků a rozsáhlý lesní komplex mezi Žihelským lesem a Kanešovým kopcem (633 m n. m.). V přírodním parku jsou významné i kulturněhistorické památky. Je to zejména nejmenší městečko v Čechách – Rabštejn nad Střelou z r. 1269, které s hradem, zámkem a bývalým klášterem dotváří ráz krajiny přírodního parku.

Celé území je hojně turisticky a rekreačně využívané – pro návštěvníky oblasti byla v okolí Střely zřízena naučná stezka.

U Báby ? U lomu

Jen kousek od naší farmy je turisticky vyhledávaná oblast přírodní památky U Báby ? U lomu.

Toto chráněné území je nejstarší v regionu, bylo vyhlášeno již v roce 1933. Chráněnou oblast tvoří dvě nevelké oddělené plochy. Na území nazývané U Báby se nachází dva velké žulové balvany, nesoucí název Bába a Dědek. Druhé území U lomu se rozkládá asi jeden kilometr od první oblasti a tvoří ji seskupení menších žulových balvanů tvořících skalní město. Nejenom v oblasti přírodní památky jsou balvany, další menší balvany najdeme v oblasti lesa západním směrem od obce Žihle. Také západním směrem od přírodní památky je zajímavý útvar a to viklan. Kolem výše uvedených balvanů vede z obce Žihle žlutá turistická značka a nebo se do těchto míst můžeme vydat po cyklostezce nazvané Krajem viklanů.

Rabštejn nad Střelou

Nejmenší město v České republice, ale i v Evropě – Rabštejn nad Střelou se nachází uprostřed lesů, stranou současných hlavních cest na hranici Plzeňského, Karlovarského, Středočeského a Ústeckého kraje. Najdete zde řadu památek - zříceninu hradu, barokní zámek, soubor lidových domů a kamenný most.

Městečko Rabštejn se nachází 7,5 km od Manětína, nad pravým břehem řeky Střely na ostrohu ohraničeném strmými svahy uprostřed přírodního parku Horní Střela. Dominantou městečka je barokní zámek se zříceninou gotického hradu ze 14. století, městské opevnění a klášter servitů s přilehlým kostelem Panny Marie Sedmibolestné.